Guldtur 5: 350 meter höjdskillnad och högfjällskänsla med start nere i byn.